Alla kan hjälpa till!

Tillsats.se har nu fått funktioner som gör att alla kan hjälpa till med att lägga in produkter och deras tillsatser. Det som krävs är att du är inloggad. Listan över produkter har nu en knapp för att lägga till produkter och varje produkt en knapp för att ändra produkten.

Min förhoppning är att alla som vill kan hjälpa till med att skapa ett bra register med produkter och deras tillsatser. Detta är dels intressant för att undvika riktigt dåliga produkter och dels för att få bra och riktiga exempel på produkter med en viss tillsats.

Hoppas du också vill hjälpa till med att mata in produkter!

15 april 2013 16:19