Om tillsats.se

Tillsats.se är en sida med syftet att öka förståelsen för de många olika tillsatser som förekommer i många livsmedel, drycker, godis, med mera.

En del av de tillsatser som används anses ofarliga och är beprövade ämnen så som vanligt salt och bakpulver och andra är nödvändiga för att motverka bakterier som kan vara farliga eller rent av livshotande. En stor del av de ämnen som förekommer är onödiga färgämnen eller smakförbättrande ämnen som inte borde behövas. Många ämnen är omdiskuterade och flera har visat sig kunna ge dåliga biverkningar och upphov till exempelvis allergiska reaktioner, hyperaktivitet, och andra problem.

Syfte

Syftet med Tillsats.se är inte att ta ställning för eller emot tillsatser i mat utan att öka förståelsen för vad de olika ämnena är och har för syfte. Förhoppningen är att du personligen ska kunna ta ställning till vilka ämnen som du accepterar och vilka som du vill undvika.

Kontakt

Tillsats.se och E-nummerguiden är utvecklad av Anders Piniesjö. För kontakt, vänligen skicka epost till pugo@neutopia.org. Tips om förbättringar eller information om eventuella brister och felaktigheter mottages gärna!


Sitens grundare Anders Piniesjö och världens finaste Edvin.