Tillbaka

E 472a: Mono- och diglyceriders ättiksyraestrar

Grupp: Övriga tillsatser

Funktion

Emulgeringsmedel

Beskrivning

Som nämns i beskrivningen av E 471 så kan man ta bort en eller två fettsyror från fett och då få monoglycerid respektive diglycerid. Den lediga platsen kan man då fylla med en eller två andra syror. Då fås estrar med namn efter vilken syra som använts.

För mono- och diglyceriders ättiksyraestrar har man använt ättiksyra (E 260).

Ursprung

Fettämnena som används kan komma från växter eller djur.

Används i

Starkt bearbetade livsmedel, glass, margarin, bröd, etc.

Risker

Bryts i tarmarna ned till ämnets beståndsdelar: mono- eller diglycerider samt ättiksyra. Dessa har inga direkt kända risker och inget begränsat ADI.

Fettämnena kan komma från djur.

Produkter funna med tillsatsen

Företag Produktnamn
Europabagarn Semlor

Kommentarer

2 december 2015 15:12 - Rahma Said (RahmaSaid)

Vilka djur menar man då?


Skriv kommentar

Please log in to leave a comment.