Tillbaka

E 941: Kväve

Grupp: Övriga tillsatser

Funktion

Förpackningsgas

Beskrivning

Kväve är grundämnet med atomnummer 7. Kväve förekommer som kvävgas rikligt i atmosfären där den står för cirka 78 % av volymen. I samband med kvävgas som däckfyllning förekommer det att man talar om nitrogen snarare än kväve.

Flytande kväve som har en temperatur på cirka -196 °C används till många saker som behöver kylas snabbt och hållas mycket kallt, bland annat för att frysa mat så att inte iskristaller bildas som kan förstöra matens celler samt inom kryologi för att frysa levande organismer.

Kväve är ett nödvändigt grundämne i allt liv, bland annat som en beståndsdel i aminosyrorna - proteinernas byggstenar. Tillgång på kväve är ofta en begränsande faktor för växter i vilt tillstånd. Detta är till viss del ett problem för jordbruket, eftersom gödseln har mindre andel kväve i sig än vad grödan tog med sig in i skörden. Svinnet beror på att djuren mjölkas och skickas till slakt. Kväve är lagrat i djurens mjölk/kött.

Ursprung

Framställs genom fraktionerad destillation av flytande luft. Biprodukt vid framställning av syrgas.

Används i

Förpackningar, exempelvis av kött. Ölburkar.

Produkter funna med tillsatsen

Företag Produktnamn

Märkningar

KRAV Inga kända hälsorisker.

Kommentarer

Inga kommentarer än. Om du loggar in (uppe till höger) så kan du skriva här.

Skriv kommentar

Please log in to leave a comment.